NCC Årsredovisning 2020

Our core is construction

NCC är byggföretaget med expertis att hantera komplexiteten i en byggprocess från start till mål, som ger en positiv påverkan på samhället och bidrar till dess utveckling. NCC bygger skolor, sjukhus, vägar, broar, hus, kontor och mycket mer.

Våghuset under konstruktion

Strategisk inriktning

Our core is construction

NCC är ett kunskapsbaserat företag vars grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

Gemensam operationell modell

Hur vi bedriver verksamheten i linje med den strategiska inriktningen.

Star behaviors

Våra värderingar – Ärlighet, tillit, respekt.

Fokusområden

Vårt syfte

Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

Vår grund

Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

Vår position

Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

Ett kunskapsbaserat företag

Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

IT-infrastruktur

Investera i IT, digitalisering och att arbeta data-informerat.

Proaktivitet

Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

Expertis

Nyttja vår expertis för att utveckla byggprocessen.

Ha och visa passion för att prestera

Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre och överträffa våra mål.

Bygg tillsammans

Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

Genomför och följ upp

Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

Agera med omtanke

Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

Strategi och affärsmodell

Our core is construction

NCC är ett kunskapsbaserat företag vars grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

Vår grund

Vår grund är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess.

Vårt syfte

Vårt syfte är att ta kunden genom byggprocessen för ett positivt slutresultat för alla intressenter.

Vår position

Proaktiva byggexperter som förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder.

Gemensam operationell modell

Hur vi bedriver verksamheten i linje med den strategiska inriktningen.

Ett kunskapsbaserat företag

Bygga ett kunskapsbaserat företag och en kultur som baseras på gemensamma värderingar och beteenden.

IT-infrastruktur

Investera i IT, digitalisering och att arbeta data-informerat.

Proaktivitet

Vara proaktiva gentemot kunderna för att hantera komplexiteten i byggprocessen och använda och utveckla vår expertis och erfarenhet.

Expertis

Nyttja vår expertis för att utveckla byggprocessen.

Star behaviors

Våra värderingar – Ärlighet, tillit, respekt.

Ha och visa passion för att prestera

Vi utmanar oss själva och varandra att hela tiden bli bättre och överträffa våra mål.

Bygg tillsammans

Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett effektivt samarbete internt, inom och mellan enheter, och med våra kunder.

Genomför och följ upp

Vi tar datainformerade beslut, kommunicerar dem tydligt och ser alltid till att det som beslutats blir genomfört.

Agera med omtanke

Vi tar ansvar för våra handlingar och för hur vi använder egna och andras resurser. Vi hanterar risker och agerar med integritet för att säkerställa en säker, hållbar verksamhet av hög kvalitet.

Vd har ordet

”Vi ska använda styrkan och kompetensen i det stora och breda företaget för att skapa fördelar för alla intressenter.”

Tomas Carlsson
Vd och koncernchef

Läs hela VD-ordet

Finansiella mål och utfall

Rörelsemarginal: ≥4 %

Utfall 2020: 2,5 %

Årlig avkastning på eget kapital efter skatt: ≥20 %

Utfall 2020: 37 %

Företagets nettoskuld: <2,5 x EBITDA

Utfall 2020: –0,03 x EBITDA

Utdelningspolicy: ≥40 % av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna

Utfall 2020: 43 %1)

1) Enligt styrelsens förslag till årsstämman 2021

lines-grey

51 199

Orderingång (MSEK)

53 922

Nettoomsättning (MSEK)

1 360

Rörelseresultat (MSEK)

11,68

Resultat per aktie (SEK)

IMG 1
IMG 2
IMG 3
IMG 4
IMG 5
IMG 6

6,7

Olycksfallsfrekvens

42 %

Minskning av CO2e sedan 2015

Hållbarhet på NCC

Som ett av Nordens ledande byggföretag spelar NCC en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom hela värdekedjan. Att ligga i framkant inom hållbara lösningar för våra kunder, att maximera den positiva effekten av vårt arbete och att ständigt arbeta för att minimera negativa effekter är integrerat i vårt sätt att arbeta.

Våra hållbarhetsmål vägleder beslut och prioriteringar. Vi arbetar med interna mål inom ett antal hållbarhetsområden. Från 2021 har vi satt externa mål inom två prioriterade områden: Hälsa och säkerhet samt Klimat och energi.

Läs mer i NCC:s hållbarhetsredovisningLäs mer om NCC:s hållbarhetsarbete

Vi bygger för framtiden

Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial.

Runda valv över väg

NCC Infrastructure

Bygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vägar, järnvägar, broar och tunnlar till vatten- och avloppsrening, vattenkraft och vindkraft. Affärsområdet utför mark- och grundläggningsarbeten för alla typer av byggnader.

17 084

Nettoomsättning (MSEK)

Andel av omsättning
Medelantal anställda
Sjukhus

NCC Building Sweden

Bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.

13 375

Nettoomsättning (MSEK)

Andel av omsättning
Medelantal anställda
Parkeringshus

NCC Building Nordics

Bygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Danmark, Finland och Norge. Renovering av befintliga bostäder och kontor har de senaste åren blivit en allt viktigare del av verksamheten.

12 134

Nettoomsättning (MSEK)

Andel av omsättning
Medelantal anställda
Ohkola quarry, Finland

NCC Industry

Erbjuder produkter och tjänster för bygg- och infrastrukturprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter. Dessa delar bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

12 528

Nettoomsättning (MSEK)

Andel av omsättning
Medelantal anställda
Byggnad mot himmel

NCC Property Development

Utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter på tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten präglas av nära samarbeten med kunderna för att skapa flexibla, verksamhetsanpassade och hållbara arbetsplatser.

2 737

Nettoomsättning (MSEK)

Andel av omsättning
Medelantal anställda
lines-blue

En inblick i vår verksamhet

NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och infrastruktur. Vi utvecklar våra medarbetare, genomför komplexa projekt och levererar smarta, hållbara lösningar som svarar på både stora och små utmaningar.

80 0000 fordon passerade arbetsområdet varje dag

NCC har utfört om- och nybyggnad av en utmanande trafiksituation vid Tingstadmotet i Göteborg. Det komplexa projektet har prisats för sitt arbetsmiljöarbete och ledde fram till ett positivt resultat.

Mer om projektet Tingstadmotet

NCC bygger för framtidens sjukvård

Som en av Nordens största sjukhusbyggare utvecklar NCC lokaler för modern sjukvård i tekniskt komplicerade byggprojekt med hög kravställning. Funktioner testas virtuellt tillsammans med kunden från start.

Mer om våra sjukhusprojekt

ncc ar 2021 video

Enkel rapportering av den egna arbetsmiljön via app

Som en del i NCC:s arbetsmiljöarbete samlar vi in tusentals observationer om vår arbetsmiljö genom Synergiappen. Datan hjälper oss att arbeta fram metoder för säkrare och mer hälsosamma arbetsplatser.

Mer om digitalisering och säker arbetsmiljö

Media

Här uppdateras löpande med de tre senaste pressmeddelande från NCC.
För att läsa fler nyheter och pressmeddelanden om nya spännande projekt på NCC, klicka här.

2023-12-07

NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet

NCC har fått i uppdrag av det statligt ägda Energinet att bygga ett nytt huvudkontor utanför Fredericia på Jylland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

2023-12-06

NCC utser två nya affärsområdeschefer – Helena Hed och Niklas Sparw

NCC har utsett nya chefer för två affärsområden. Niklas Sparw blir ny chef för affärsområde NCC Building Sweden. Han är idag divisionschef inom NCC. Helena Hed blir ny chef för nybildade affärsområde NCC Green Industry Transformation. Hon är idag vd för den börsnoterade konsultkoncernen Projektengagemang. Båda tar plats i NCC:s koncernledning.

2023-11-30

NCC bygger ny skola i Örkelljunga

NCC ska i samverkan med Örkelljunga kommun bygga en ny skola. I ett första skede har parterna tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Nu övergår projektet i byggfas. I ett separat projekt kommer NCC även utföra renovering av närliggande Kungsskolan. Ordervärdet för den nya skolan uppgår till cirka 110 MSEK och renoveringsuppdraget cirka 10 MSEK.

pattern

Läs vår årsredovisning

Nedan kan du ladda ner hela eller delar av vår årsredovisning. Kryssa för de delar du är intresserad av och klicka sedan på ”Ladda ner valda delar”.